Personligt om Hilde

Jag föddes för ett antal år sedan i Lund. Därifrån förflyttades jag redan vid 4 års ålder genom föräldrarnas försorg långt ut på landet, i nordöstra Skåne. Först kändes det lite isolerat men sedan upptäckte jag att även lantlivet har sin charm. Och snart var jag i full gång med att förpesta tillvaron för traktens alla bönder hos vilka jag idogt (och oinbjudet) passade alla kycklingar, smågrisar, katter, getter och kalvar som jag kunde komma åt. Så småningom lyckades jag till och med övertyga föräldrarna om att köpa hund! Det blev först en mellanpudel, Gipsy, och så småningom ytterligare en, Dorry. Både skällde hysteriskt och rymde närhelst de fick en chans. Därefter vidtog den för nästan alla tonårsflickor obligatoriska hästepoken. Som för min del varade ovanligt länge, och innebar att jag även hann föda upp ett antal halvblodshästar innan intresset (samt pengarna och orken) sinade för gott.

Efter studentexamen flyttade jag till Lund och studerade biologi och kemi på universitetet - i den mån jag hade några lediga stunder från stallet! Så småningom, när jag sålt hästarna och rent av fått lite tid över till studierna, blev det även en doktorsexamen i systematisk botanik. Förutom att arbeta med reproduktionsbiologin hos björnbär (temat för avhandlingen) kom jag också att bli allt mer fascinerad av datorer och statistik. Detta ledde till att jag arbetade som statistiker ett par år på Svalöf AB. Under doktorandtiden 'hann' jag även med att spela teater (du som gick i förskola i Lund under det sena 70-talet minns väl det eminenta skådespelet 'Knäppa fingrar' där undertecknad spelade tumme!?), arbeta som biträdande redaktör på en tidskriftsredaktion samt åka iväg på ett antal spännande resor, t . ex. till Egypten (där jag specialstuderade ökenfloran), Indien och Sri Lanka (det växer björnbär där också!) och Indonesien (för att inventera växter i en utrotningshotad regnskog).

Efter doktorsexamen tillbringade jag ett år i St Louis, USA, som gästforskare på Washington University. Där blev jag djupt engagerad i ett annat spännande ämnesområde, nämligen DNA-markörer. Sedan snart 15 år arbetar jag nu på Balsgård-Institutionen för hortikulturell växtförädling, som ligger i Fjälkestad (strax norr om Kristianstad) och tillhör Sveriges lantbruksuniversitet. På Balsgård är jag professor i genetik, och har ansvar framför allt för vår forskning om DNA-markörer. Jag sysslar även med praktiskt växtförädlingsarbete, undervisning, handledning och, dessvärre, administration.

Min första egna hund började jag drömma om redan i 4-års åldern sedan jag sett Walt Disneys ljuva Lady i ett tecknat seriemagasin. Efter att i vuxen ålder ha delat hem med en god väns 'Lady' i ett halvår, insåg jag att denna dröm behövde revideras till att även omfatta en icke-fällande päls. Och så skulle hunden förstås vara lagom stor och vacker, pigg och aktiv, utåtriktad och tillgiven, lättlärd och intelligent....så det fick ju bli en wheaten terrier. Hon anlände från Finland till Sverige i september 1985 och ingenting har varit sig likt sedan dess. En bättre hund har aldrig funnits.... Lakkas goda egenskaper ville jag gärna föra vidare. Kennelnamnet Lakkas blev inregistrerat 1987 när hennes första valpkull föddes.

Kontakterna med valpköpare och andra med intresse för rasen, ledde så småningom till att jag skrev ett avelskompendium 1991. Därefter var ju inte steget så långt till att skriva en mera allmänt hållen rasbok, som kom ut 1996 på ICA Bokförlag, och i reviderade upplagor år 2000 och år 2003. Mitt intresse för just kombinationen hundar och genetik ledde även till att jag började hålla kurser i genetik och avelsplanering i rasklubbens regi. Just nu sitter jag med i den arbetsgrupp som ska bearbeta mentalbeskrivningsresultaten och dessutom har jag skrivit ihop en stor del av texterna på rasklubbens hemsida. Dessutom hamnade jag för några år sedan även i Nordskånska kennelklubbens styrelse, där jag likaså är ansvarig för avels- och uppfödarfrågor samt understundom håller lite kurser inom detta ämnesområde.

Sedan december 1993 bor mina hundar och jag i ett gammalt ljusblått hus i Arkelstorp, 20 km norr om Kristianstad. Här sköter jag mina egna hundar, föder upp en eller två valpkullar om året, tar emot valpköpare och andra intresserade, pratar med uppfödare av wheaten terrier och alla möjliga andra raser, förbereder mina hundgenetikkurser, sammanställer avelskompendierna, räknar statistik på mentalbeskrivningsresultaten, utställningsfriserar egna och andras hundar osv osv osv. Dessutom försöker jag tappert ägna mig åt hobbies som litteratur (deckare och fantasy...) och trädgårdsskötsel (jag ringer numera Trädgårdsservice AB en gång varje vår och en gång varje höst!). Reser gör jag gärna fortfarande - inom jobbet blir det t ex Brasilien, Etiopien, Kanada och Taiwan. Och på fritiden blir det inte mindre spännande, eller vad sägs om Åmål, Älvsjö och Örby - idel ädel hundutställningsplatser!